என்னுடைய
கதைகள், உபதேசங்கள் இவைகளைக்கேட்போருக்கு நான் பணிவிடை செய்வேன். செய்வது மட்டுமல்ல, அவர்கள் ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்வேன். என்னுடைய கதைகள் வெறுமனே கேட்கப்ப்ட்டால் கூட அவர்களது அனைத்து வியாதிகளும் குணப்படுத்தப்படும். என்னுடைய பக்தர்களை எக்கணமும் அச்சுறுத்துகின்ற ஆபத்துக்களின் கோரப்பற்களிலிருந்து நான் வெளியே இழுத்துவிடுவேன்.
ஷீரடி சாயிபாபா
ஹேமாத்பந்த் பதிவு செய்தபடி ஷமாவிடம் (மாதவராவ் தேஷ்பாண்டே ) பாபா கூறிய வார்த்தைகள்

நம்பிக்கை, பொறுமை

June 26, 2017
என்அன்புகுழந்தாய்!   உனக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன்.   கவனமுடன் கேள். என்னையே உயிர்மூச்சாகக் கொண்ட , ஒரு பக்தன் இருந்தான். எது ஒன்ற...

எளிமையான வழி!

June 25, 2017
★ நீங்கள் உங்களது உலகக் கடமைகளைச் செய்துகொண்டோ , கவனித்துக்கொண்டோ இருக்கலாம்.   ஆனால் உங்களது மனத்தை சாயிக்கும் அவரின் கதைகளுக்...

நான் இருக்க பயமேன்?

June 25, 2017
என் அன்பு குழந்தாய்! இன்று ஏன் உன்னிடம் இந்த சோர்வு? உனக்கு உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது என்ற கவலையா ?  நான் இருக்கும் ...
Powered by Blogger.