நம்பிக்கை, பொறுமை

June 26, 2017
என்அன்புகுழந்தாய்!   உனக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன்.   கவனமுடன் கேள். என்னையே உயிர்மூச்சாகக் கொண்ட , ஒரு பக்தன் இருந்தான். எது ஒன்ற...

எளிமையான வழி!

June 25, 2017
★ நீங்கள் உங்களது உலகக் கடமைகளைச் செய்துகொண்டோ , கவனித்துக்கொண்டோ இருக்கலாம்.   ஆனால் உங்களது மனத்தை சாயிக்கும் அவரின் கதைகளுக்...

நான் இருக்க பயமேன்?

June 25, 2017
என் அன்பு குழந்தாய்! இன்று ஏன் உன்னிடம் இந்த சோர்வு? உனக்கு உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது என்ற கவலையா ?  நான் இருக்கும் ...
Powered by Blogger.