பாபா பாபா

March 18, 2017
எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ, அப்பொழுதெல்லாம் சாயி நாமஜெபத்தில் ஈடுபடுங்கள். நீங்கள் சாயி சாயி என்று சொல்லும்போது, பாபா மிக ஆனந்தத்த...

உன்னை பழக்குவிக்கிறேன்.

March 17, 2017
நான் குரு என்பதை நீ உணர்ந்து இருக்கிறாயா? குருவின் வேலை மாணாக்கனுக்கு உணவூட்டி, உறங்க வைப்பதா? இல்லையே ! அவனுக்கு பல வழிகளில் பயிற்சி தரு...

குருவின் வழிகாட்டுதல்

March 16, 2017
கேள்வி : நான் பாபாவின் அடியவன். பாபாவை பூஜிப்பதன் மூலமும் அவர் அருளை வேண்டி நிற்பதன் மூலமும் நான் ஒரு குருவின் துணையேதும்  இல்லாமலேயே சர...

வாழ்வின் இலக்கை எட்டுங்கள்!

March 15, 2017
பூத்துக்குலுங்கும் மாமரத்தைக் கற்பனை செய்துக்கொள்ளுங்கள்.  ஒரு பெரும் காற்று வீசியதும் பெரும்பாலான பூக்கள், காயாக மாறாமலேயே உதிர்ந்துவிடு...

தாரை தாரையாய் அழுகிறேன்

March 14, 2017
நீங்கள் என்னிடம் உருகும்போது நான் தாரை தாரையாய் அழுகிறேன். இந்தக் கிழவனின் கன்னங்கள் ஒட்டிப் போகும் வரை உங்களுக்காக நான் விரதமிருக்கிறேன்...

சாயி ராம்! சாயி ராம்!

March 13, 2017
சாயி ராம்! சாயி ராம்! என்று உதடுகளால் சொல்லி உள்ளத்தால் என்னை விட்டு தள்ளி நிற்காதே! நான் உன் உள்ளத்தைப் பிட்சையாகக் கேட்டு நிற்கிறவன். எ...

சாயியின் குரல்

March 12, 2017
ஓம்ஜெய்சாய்ராம்! அல்லா மாலிக்! என் அன்பு குழந்தையே உன் அப்பாவாகிய நான் உன்னை விட்டு எங்கே போவேன் உன் மனதில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் நீ உணர்கி...

சாயியின் குரல்

March 11, 2017
அன்புக்குழந்தையே!  *நான் இல்லாமல் நீ எப்படி தனித்து ஒரு நொடியும் இருக்க முடியாதோ அப்படித்தான் உன்னை பிரிந்தும் என்னால் ஒரு நொடியும் தனித...
Powered by Blogger.