நாளை 26-02-2018 திங்கட்கிழமை காலை 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் கீரப்பாக்கம் சீரடி சாய்பாபா நூதன ஆலய அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. சாயி பக்தர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

பஸ் ரூட்:தாம்பரம் முதல் கீரப்பாக்கம் வரை 55D

கூடுவாஞ்சேரி முதல் கீரப்பாக்கம் வரை - 55K

இறங்குமிடம்:

மூன்று ரோடு, கீரப்பாக்கம் பாபா கோயில்.

பாபா கோயிலின் கும்பாபிஷேகம் முன்னிட்டு கண்டிகை பேருந்து நிலையம் முதல் இலவச வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ( தாம்பரம் - கேளம்பாக்கம் வழித்தடத்தில் கண்டிகை உள்ளது)

பாபா அருள் பருக அனைவரும் வருக! வருக!

Thursday, June 25, 2015

M H A L A S A P A T I

 
(When Baba first entered Shirdi, it was Mhalasapati who addressed Baba as "SAI" which became his name.Baba lay down lifeless on his lap in 1886. Next day when people saw the lifeless body of Baba, they thought that he was dead and must be buried and other inquest formalities also were done against the wish of Mhalsapati. But Mhalsapati would not budge an inch and also told them that there would not be any harm in waiting for three days stated by Baba and also expressed his confidence that Baba’s words would come true.)

When    Sai   Baba    entered    Shirdi   village  Mhalasapati welcomed     him    as      "Ya   Sai"      or   “Aao    Sai”  (meaning  "Welcome Sai")  and  with   that    name    he  became   known as  Sai  Baba.  Mhalasapati  introduced  to  Baba   his   friends,  Kashiram  Shimpi and Appa Jagle who were both very  generous and devout people and all the three were interested in welcoming to Shirdi village any holy and pious person.

His full name was Mhalsapati Chimnaji Nagare. Though particulars about his birth are not known, it is estimated that at the time of his death he was about 85 years old. He was a goldsmith by caste and right from his forefathers, all his families had resided at Shirdi.

His family Deity was Khanderai. Because of this, he was a dedicated follower of Khanderai of village Jejuri in Pune district. At least once every year, he went on a pilgrimage to visit Jejuri temple. By nature, he was disinterested in worldly things. He managed his household expenses by carrying on the business of a goldsmith. However, later on when his business was not doing well, he started supporting his family by collecting alms as advised in a dream vision by the God. After he placed his entire faith in Sai Baba, he totally gave up all the worldly pleasures.
B.V Narasimha Swamiji declared that Mhalsapati was the pioneer of Sai pooja and the Sai movement. Mhalsapati had four daughters. Their names were – Janakibai, Seetabai, Rakhumabai and Vithabai. They were married to grooms from Asnagaon. Dochale, Dorhale and Sei respectively. Mhalsapati also had one son and his son died at an early age in 1880s. Because of this, Mhalsapati further lost his interest in worldly things. 
Baba had piety on Mhalsapati and advised him several times to go and sleep in his house so that he would have a second son. As he lost interest in the worldly matters, he did not follow Baba’s words. In  fact  he  had  no desire  to  have  a son. But  on  one  occasion, Kashiram  Shimpi on Baba's orders forcibly took Mhalasapati to his house and locked him up inside the house on one Krishna Jayanti day. Like this Mhalasapati slept at home exactly for one full year and got a son due to the blessings of Baba in 1897. As suggested by Baba, he was named Martand’. Martand was very close to Baba and in the side picture, one can see Mhalasapati, Shama and child Martand in the lap of Baba. Martand was deeply involved in the propagation about Baba and later on became Martand Maharaj. Martand attended the First All India Sai Devotees' Convention which was held for four days in May, 1946 in Mylapore, Madras under the aegis of B.V.Narasimhaswamiji who became the apostle of Baba. More than two hundred delegates and devotees attended the convention. This was a unique convention. Martand raised his own family of sons and daughters and died in 1986.
Baba used to call Mahalsapati as “Sonarda” and later on as “Bhagatmeaning a close disciple. Since the time Baba went to stay in Masjid, Mhalsapati and Tatya Patil started sleeping with him. Later on when Chavadi was ready, Baba used to sleep on alternate days in masjid and Chavadi.. Only these two persons had the good fortune to sleep with Baba in the masjid. After experiencing Baba’s supernatural powers and his love, Mhalsapati was fully drawn to Baba and became fully detached from worldly attachments. Mhalsapati left his traditional work and became an ascetic, living only on alms. Gradually, he developed a total detachment from family. He went home only for taking food. At all other times, he was serving Baba. He slept in the masjid with Baba during nights.
In Dec, 1886 on the full moon day about four hours after sunset, Baba who was then suffering from severe asthma and who wanted to get rid of it by entering into temporary Samadhi, told Mhalsapati that his life would leave his body then and that he would rest in peace for three full days and that thereafter his life would come back to his physical body and advised him to protect his body during the three-day period without being moved. Baba also said that in case he failed to return to life by then, he should be buried in a place which he pointed out and mark the tomb with a couple of flags. After telling Mhalsapati like that, Baba lay down on his lap. Next day when people saw the lifeless body of Baba, they thought that he was dead and must be buried and other inquest formalities also were done against the wish of Mhalsapati. But Mhalsapati would not budge an inch and also told them that there would not be any harm in waiting for the expiry of the period stated by Baba and also stressed and was confident that Baba’s words would come true. And Mhalsapati with full determination held Baba’s head on his lap and did not leave the place and did not take even food and water during that period. After seventy two hours having passed, three hours before the sun rise at 3-00 AM, life came back to Baba’s physical body and Baba started moving and then got up. Mhalsapati felt extremely happy and wept in blissful ecstasy.
First formal puja to Baba was performed by Mhalasapati. On several occasions in the secluded atmosphere in the masjid, Mhalsapati spent several nights in sitting with Baba and spent time in conversation till it was daybreak time. The relation between Baba and Mhalasapati was really strange and interesting. It seems that, because of this, their extraordinary conversations took place in isolated surroundings. The discussions used to become more and more interesting while enjoying the chillum. Mhalsapati slept with Baba for about forty years. He was of the opinion that Baba was born in a Yajurvedi Deshastha Brahmin family in Pathri village and was given later on to a fakir. But nothing was sure about his birth and about his parents. Whether Baba was born as a Brahmin or not, Baba used to consider himself as a Brahmin and showed displeasure when others considered him as a Muslim. Daily in the evenings, once the lights were lit up, no devotee was allowed to enter the masjid and the only exceptions being Dada Kelkar, Mhalsapati, Tatya, Mahadu, Abdulbaba and Laxmibai.
After the Mahasamadhi of Baba, Mhalsapati continued his routine habit of sitting in the masjid, performing puja for Baba and sleeping there on alternate days. He gave his staff to his son and asked him to spend time in doing pious things with bhakti marga (in the path of devotion). This continued till he breathed his last. Mhalsapati after having done his ususal night arati and pooja in the masjid to his Master, passed away four years after Baba’s Mahasamadhi on the holy day of Ekadashi while uttering the word 'Ram' on 11th Sep, 1922, as hinted by Baba when he was in mortal coil. Blessed was the soul of Mhalsapati who called Baba by name 'Sai' and who protected Baba’s body for 72 hours during 1886 with extraordinary confidence in Baba’s words and all this resulted in Baba blessing so many devotees with several miracles for the next 32 years till Baba’s Mahasamadhi.
The compiler has written the article under Saibaba's afflatus-divine inspiration after referring to the universally available material traceable to several common sources existing everywhere containing facts, ideas and incidents about Saibaba and the compiler expresses thanks to the writers concerned in this regard. An attempt has been made in this article to collect the information about the years of happening of certain important events and  of miracles, in a chronological order but it is really difficult to know these details precisely for want of historical details in certain instances despite a serious attempt to collect them. The information compiled in this article is based on the compiler’s best knowledge gathered from several sources and the compiler has brought out the article with expressions of his own. The readers can use the material for their information/welfare at their discretion and the compiler is not responsible in any manner whatsoever in this regard. While every attempt has been made to collect the details accurately, the compiler is not responsible for the correctness of the details. The compiler also appreciates his children who have helped him in the compilation / sequencing and the chronological arrangements of the incidents. The article is not meant for any commercial use. There is no copy right for this article and this article is placed in the public domain for wider publicity. Any review/comments/suggestions to improve the contents in the article are welcome for initiating any suitable rectification/modification/addition.

MAY  BABA  BLESS  US  ALL
Compiler’s name 

Bondada Janardhana Rao
Sai Pracharak
BANGALORE-560068.

India.
 
Thanks to http://bonjanrao.blogspot.in

Saturday, June 20, 2015

சத்சரித்திரச் சிந்தனைகள்!
“சுக்கில பட்சத்து வளர்பிறைச் சந்திரனின் கலையைப்போன்று என்னை வழிபட்டு தம்முடைய மனோ தர்மத்தை என்னிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்தவர் பெரும் பேறு பெற்றவர் என்பதை அறிவீர்களாக.
திடமான விசுவாசத்தை மனத்தில் தரித்து, எவர் தம்முடைய குருவை வழிபடுகிறாரோ, அவருக்கு இறைவன் எக்காலமும் கடன்பட்டவன். அவரை யாரும் வக்கிரமாகப் பார்க்கமுடியாது.

எவர் ஹரி வழிபாட்டில் விருப்பம் கொண்டு அரை நிமிடத்தையும் வீணாக்க 

மாட்டாரோ, அவருக்கு குரு எல்லையற்ற ஆனந்தம் அளிப்பார்பிறவிக்கடலைத்

தாண்டி அழைத்துச் செல்வார்.

Thursday, June 18, 2015

Nanashaheb Nimonkar

Shankarrao Raghunath Deshpande alias Nanasaheb Nimonkar was from Nimon which was a small village 20 miles from Shirdi. Balwantrao who was father of Shama, was Nimonkar’s uncle. Nanasaheb Nimonkar was Inamdar of Nimon. As he came from Nimon village, he was called Nanasaheb Nimonkar.
Nanasaheb Nimonkar was a special Magistrate of Sangamner and Village Chief of 5 villages in and around Nimon.  He also owned many acres of land in Nimon village and was very affluent and a very influential person. He was married to Jayaji who hailed from Belapur. He left everything in his ancestral village and went along with his wife to Shirdi and settled there permanently to do service to Baba. Nana used to address Baba as “Deva” and Baba used to address Nana as “Matare Kaka” . Nana served Baba till his Mahasamadhi with utmost love and devotion.

Nanasaheb Nimonkar first met Sai Baba at the Maruthi Temple at Rahata in 1890. Nanasaheb Chandorkar, Personal Assistant to the Collector of Ahmednagar first met Baba in Shirdi in 1891. Nana Saheb Nimonkar was the blessed devotee to whom Baba gave his Holy Padukas in the year 1898.

Once Balwantrao took Nimonkar to Baba saying, "People believe he is a mad fakir. I doubt if he is really mad, but you had better go with me, see him and give me your opinion." Whenever Balwantrao had gone to see Baba the latter kept him at a distance by taking up a brickbat and either flinging it or threatening to fling it at him. Thus He kept him away from going into the mosque. But when Balwantrao and Nimonkar went to see him, Baba did not fling any stone and they went near Baba. Nimonkar was attracted to Baba as soon as he saw Baba and on his return to home he told his uncle with certainty that Baba was a divine saint and not a mad fakir. Balwantrao could not understand as to why stones were hurled when he went to Baba earlier but not on the present occasion. For this Nimonkar said, "That is because you doubted if Baba was mad, but I did not”. From that moment onwards, Nimonkar visited Baba several times.
Sri Ramanavami celebrations were permitted by Baba in the year 1911 in Shirdi. Every year, two new flags were ceremoniously carried in the procession and tied to the dome of the Dwarakamai by fixing permanently. Damodar Sevalram Rasane, a staunch devotee of Baba was supplying the green flag and Nimonkar was providing embroidered flag at the time of these celebrations. This tradition was continued by the descendants of Damodar Sevalram Rasane and those of Nimonkar for the supply of the respective flags. After Baba’s Mahasamadhi, these flags were kept on Baba’s Samadhi and Aarti was performed to them. After Lalkari Laghu Aarti was performed, then all the flags were taken in procession through the village with much dancing and merriment to Dwarakamai. Finally, the two flags were fixed on the top of the Dwarakamai, while the Ochere flag was fixed inside the Dwarakamai.
As Nanasaheb Nimonlar was a special Magistrate in Sangamner, he was frequently meeting Nanasaheb Chandorkar (the Collector’s Personal Assistant) who was also a devotee of Baba and both of them used to talk about Baba. When Nanasaheb Chandorkar started the idea of renovating the dilapidated masjid and collected subscriptions, Nimonkar also contributed some amount and in addition, he supervised the entire renovation work. Baba would not allow the workmen to do the work and thus the renovation work was being prevented by Baba. Baba however had great trust in Nimonkar who took it up when Baba slept at the chavadi and thus Nimonkar got the renovation work completed quickly.
He was always found to be with Baba either in the masjid or when Baba was moving within the Shirdri village. In the side picture, Baba was moving to Lendi garden during 1911-12 with Nimonkar standing on His right side. 

Baba also showed his faith in Nimonkar by making him his banker during the years, 1916-18. As and when the funds were received, Baba used to hand them over to Nimonkar for safe custody. But Shama mistook that money given to Nimonkar as gifts. However, Nimonkar was affluent and was not in need of any monetary gifts. He kept Baba’s money safely and intact. Nimonkar was getting an annual income of about 500 rupees from his estate and his son, Somanath Shankar Deshpande was Inspector of police in Pune who was also sending him money. Nimonkar did not want temporal gifts from Baba. But he desired and got gifts from Baba, far superior to monetary gifts, in the shape of his spiritual advancement. Out of the money he kept on behalf of Baba, Nimonkar was paying for Baba’s expenses like buying Burfi sweet for distribution as presents to the people in the masjid and firewood for the dhuni and the like. Every one in Shirdi called him "Kaka," and also Baba.
Once Nanasaheb’s wife Jayaji wanted to go to Belapur as her son was seriously ill and stay there for some time. She made preparations to go there in consultation with Nimonkar. She consulted Baba for permission and Baba permitted her to go to Belapur. She informed Nana about the same. Nana agreed but asked her to return to Shirdi on the next day itself. Jayaji was not willing to return on the next day as the next day happened to be Amavasya Day and travelling on Amavasya Day was considered as inauspicious. Hence, she was in a dilemma. However, she wanted to take leave from Baba and went to Baba when he was standing near Sathewada on his way to Lendibagh. Nimonkar and others were also present near Baba. At that time, Jayaji came and prostrated to Baba and asked permission to leave. Baba immediately told Jayaji to visit and stay in Belapur for 4 days and come back to Shirdi after meeting everyone there. Baba’s words solved the dilemma in her mind and Nimonkar who was standing there also understood Baba’s views. Thus both of them were satisfied with Baba’s direction.
When Shama was bitten by a snake on his small finger, that part became poisonous. Somebody suggested that he should go to Shiva temple. At that moment, Nimonkar who was present there, said that he should first take Udi from Baba and then go. Then Shama ran to the masjid and Baba immediately saved him from the jaws of death just by simple words of command, instructing the poison to get down.
Once Captain (Dr.) Hate from Gwalior, who visited Baba in Dec, 1911 and who was a staunch devotee of Baba, had sent some money by post to his friend who was in Shirdi. He asked him to buy good quality Shidha and some quantity of Valpapadi  (a variety of beans)  from that money and offer the remaining balance as dakshina to Baba. As per Hate’s desire, his friend purchased all the required items except Valpapadi which he could not find in Shirdi. But all of a sudden, at that moment a woman was carrying some Valpapadi on her head for sale. Hate’s friend purchased all the items from that woman and offered them, on behalf of Hate, with reverence to Baba. Then Baba gave them to Nimonkar and asked him to cook for naivedya for the next day. The next day when Baba sat down to eat, he did not touch any of the items like the dal, rice or other items already kept for Baba as naivedya but he took only Valpapadi and ate it with relish. When Hate came to know about this from his friend he was extremely happy.
In the Chavadi Procession that used to take place between the masjid and chavadi, Nimonkar held over Baba’s head, the white Umbrella which moved in a circle on its supporting stick with its pendants and tassels. While going in the procession, Baba would stop opposite to Maruthi Temple and wave his arms mystically, some fifteen or twenty times and would mutter some words, addressed to Maruthi. Baba was also doing similar things whenever he sat before the dhuni early morning every day. It was interpreted that Baba by doing these hand movements and muttering some words, was having communion with the Gods.
Nimonkar’s daughter-in-law was in the family way and in 1916, her delivery was expected and Nimonkar and his wife started for Poona and visited Shirdi which was on the way. After Baba’s darshan, they wanted leave to go to Poona, but Baba refused permission. Baba also told Nimonkar.that he should stay by Baba's side, bury him and then leave Shirdi. Asked about the delivery, Baba replied, "Why are you anxious? God will help". Then Nimonkars stayed in Shirdi. And at Poona, no body was there to help his daughter-in-law and when she got pains, she was taken to a hospital and there within an hour, she delivered a male child without the assistance of a doctor or nurse and the child was in good health. At that time in Shirdi in the masjid, Baba told Nimonkar that there was a woman who was taken to the hospital where she delivered a male child safely and Nimonkar understood that this matter referred to them.
Once Somnath Shankar Deshpande, CID Inspector at Poona and son of Nimonkar, started to go to his ancestral home in Nimon in 1917 where his brother's wife had recently delivered a child and on the way, he visited Shirdi and had darshan of Baba. When he took leave from Baba, Baba gave him udhi and asked him to save the child. But. Somnath took this advice of Baba as referring to his own boy travelling with him and gave him the udhi and left for Nimon. When he reached Nimon, his brother's new born child was in very bad health and the child’s survival was doubtful. Then he remembered Baba's words at his parting time and felt that the matter referred to this child only and he immediately looked for the udhi. But it was not available. Then he took the child on his own lap and prayed to Baba with lot of faith and devotion. Miraculously in a short while, the child picked up health and became normal. How kind was Baba to protect devotees and their children. The child was named Padmakar and when the child was taken to Shirdi after few months, Baba took the child in his lap and said, “Here is my Dutta” and hence Padmakar’s name was changed as Dutta.
Nimonkar and Shama used to serve food daily to the devotees in the masjid. After all the food brought by devotees were mixed and offered to God and consecrated, Baba used to fill the platters and give them to Nimonkar and Shama for distribution to the devotees present in the masjid. Everyday these two had the fortune of serving the food with their hands in the masjid.  The two considered the distribution of the naivedya as their regular religious duty and performed the task with great love and devotion.
All these details came to light when Somnath Shankar Deshpande was interviewed in 1936 by B.V.Narasimhaswamiji about Nimonkar’s and Somnath’s experiences with Baba. As regards the spiritual benefit Nimonkar received with Baba’s Grace, Somnath said that his father had a desire to read the religious books in Sanskrit as Pothi for parayana purpose, but he did not know Sanskrit. Baba once asked, on his own, Nimonkar to read religious books as Pothi, but he said that he did not know Sanskrit. Baba then asked him to read religious books in Sanskrit even though he did not know Sanskrit as Masjid-Mother (Masjidmai or Dwarakamai) would teach him Sanskrit. Then he started reading Shrimad Bhagwat and its commentary, both in Sanskrit without understanding any word in the books. As he continued reading the books, after some time, he started understanding what he had read. Thereafter he read Jnaneshwari also. Thus he became proficient in Sanskrit and at one time when Dixit and Jog had doubts in these Sanskrit books, he cleared their doubts. It would be surprising to observe that both Dixit and Jog were learned Sanskrit scholars. But Nimonkar with Baba’s Grace, had attained that level of proficiency in Sanskrit so as to clarify the doubts of Sanskrit scholars in understanding Pothis (spiritual scriptures) written in Sanskrit.
Somnath also said that he was fortunate enough to serve Baba for four days when his father went to Ahmadnagar and stayed there for four days for giving evidence. He said though he was young compared to his father’s age and in spite of this, he felt that service to Baba during the four-day short period itself, was physically taxing for him. The only difference between his service and his father’s service was that his father was doing service while sitting and he, being young, was doing service while standing. Thus Somnath felt that his father doing service to Baba during his entire life time, by being always at the beck and call of Baba, was really credit worthy and was an eloquent testimony of his father’s unswerving devotion to Baba.

In “Shri Sai Sahasranamavali” & “Ashtotharam” composed by B.V..Narasimhaswamiji, special mention was made in verse 521 about the Granting of Holy Padukas by Baba to Nana Saheb Nimonkar and its meaning reads as “One who has bestowed spiritual bliss to Nimonkar by granting Padukas”.
In Oct, 1918, Baba had stopped moving around in the Lendibagh and also stopped his begging rounds, but only was sitting in the masjid. Baba was very much conscious to the last moment of his human life. He did not give any hint to any one about the exact time of his departure. Dixit and Booty were always dining daily with him in the masjid. But on 15th October after arati puja, Baba asked them to go to the wada for dining. At that time, Laxmibai Shinde, Bhagoji Shinde, Bayaji, Laxman Bala Shimpi, Nanasaheb Nimonkar and Chandrabai Borkar were present in the masjid and Shama was sitting down on the steps. Then Baba gave Rs.9/- to Laxmibai Shinde. Then Baba said that he did not feel well in the masjid and that he should be taken to the Dagadiwada (stone building) of Booty where he would be alright and with these words, Baba leaned on Bayaji's body and went to Mahasamadhi. Bhagoji observed that his breathing had stopped and he immediately told this to Nanasaheb Nimonkar who was sitting below. Nimonkar brought some water and poured it in Baba's mouth and it came out. Then he shouted out loudly, ”'Oh Deva.” Then Baba seemed just to open his eyes and said, “Haa” in a low tone. The news of Baba's passing away spread like a wild fire in the village of Shirdi and all people ran to the masjid and began to mourn this loss in various ways. After discussions for 36 hours, all the people, despite the different view expressed by some of them, have finally agreed unanimously by Baba's inspiration, for the proposal of interment of Baba’s body in the Dagadiwada. On Wednesday evening Baba's body was taken in procession and brought to the Wada and was interred there with due formalities. In fact Baba became the Murlidhar and the Bootywada became a temple and a holy shrine.
From 1890 onwards much before other important devotees started visiting or staying in Shirdi, Nanasaheb Nimonkar, though affluent and also a Special Magistrate, an Inamdar of Nimon, the Village Chief of five villages and also owned several acres of land in Nimon village, discarded all the assets and ignored all the positions and came with his wife and settled in Shirdi much before others, in the service of Baba till Baba’s Mahasamadhi. He was also with Baba even in the Chavadi Procession or in the celebrations of Ramanavami Festival.   Such  was  his  greatness and devotion,  he  had displayed towards 
Baba and he was, therefore, a blessed devotee of Baba of the highest order. After Baba’s Mahasamadhi, Nimonkar left Shirdi, went to Nimon and then to Ahmednagar and from there he went to Poona where Somnath was there and in Poona, Nimonkar passed away in January, 1919.
Even though the Holy Padukas were given by Baba in the year 1898 to Nimonkar, they were not allowed for public darshan till the year 2008. .Nandakumar Revannath Deshpande (great grandson of Nanasaheb Nimonkar) got a dream in the year 2008 in which Baba instructed him to allow the public to have darshan of the Holy Padukas. Hence, Nandakumar obeyed the orders of Baba and started allowing the public to have darshan of the holy Padukas from the auspicious month of Shravan in the year 2008. The centenary celebrations of Sri Ramanavami Festival were performed in 2011 in Shirdi and Nandakumar had the fortune of hoisting the Flag on the top of Dwarakamai and Nandakumar continued the legacy of his Great Grand Father with equal zeal and devotion.
The compiler has written the article under Saibaba's afflatus-divine inspiration after referring to the universally available material traceable to several common sources existing everywhere containing facts, ideas and incidents about Saibaba and the compiler expresses thanks to the writers concerned in this regard. An attempt has been made in this article to collect the information about the years of happening of certain important events and  of miracles, in a chronological order but it is really difficult to know these details precisely for want of historical details in certain instances despite a serious attempt to collect them. The information compiled in this article is based on the compiler’s best knowledge gathered from several sources and the compiler has brought out the article with expressions of his own. The readers can use the material for their information/welfare at their discretion and the compiler is not responsible in any manner whatsoever in this regard. While every attempt has been made to collect the details accurately, the compiler is not responsible for the correctness of the details. The compiler also appreciates his children who have helped him in the compilation / sequencing and the chronological arrangements of the incidents. The article is not meant for any commercial use. There is no copy right for this article and this article is placed in the public domain for wider publicity. Any review/comments/suggestions to improve the contents in the article are welcome for initiating any suitable rectification/modification/addition.

நிமோன்கர்ராமநவமித் திருவிழாவின் போது சாயி பக்தர் நானா சாகேப் நிமோன்கர், தனது கைத்துப்பாக்கியை எடுத்துக் கொண்டு சீரடிக்கு வந்திருந்தார். அது அவர் உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கி. கையில் துப்பாக்கியோடு வந்தவரைப்பார்த்து, ”சரியான நேரத்தில்தான் வந்து இருக்கிறீர்கள். அவன் அந்த மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அவனை சுட்டுத் தள்ளுங்கள்!”  எனக்கூறினார்.
பாபா காட்டிய பக்கத்தில் யாருமில்லை. நிமோன்கருக்குத் திகைப்பு. ஆனால் பாபாவின் வார்த்தையை மீறக்கூடாது என்பதால் இரண்டு முறை சுட்டார்.
இப்போது பாபா சொன்னார். ”ஓ, அவன் இறந்துவிட்டான். இனிமேல் யாரையும் சுடத் தேவையில்லை!”
பாபா யாரை சுடச் சொன்னார், நிமோன்கர் யாரை சுட்டார் என்பது கடைசிவரை யாருக்கும் தெரியாது.

Wednesday, June 17, 2015

பாபாவின் 24 மணி நேர தினசரி வாழ்க்கை!பாபாவின் பழக்க வழக்கங்கள், அவர் பற்றிய சிறுசிறு விக்ஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பாபா தினமும் அதி காலையில் எழுந்திருப்பார். ஒருநாள் சாவடியிலும், மறுநாள் துவாரகாமாயியிலும் தங்குவார். பாபா துவாரகாமாயிக்கு வரும் நாளில், மாதவ் பால்சே என்ற சாயி பக்தர் துவாரகாமாயியை சுத்தம் செய்வார்.
துவாரகாமாயியில் பாபா முகம் கழுவுவதற்காக நீர் நிரப்பிய பெரிய பாத்திரம் வைக்கப் பட்டிருக்கும். முகத்தைக் கழுவிக் கொண்டு துனியையே முறைத்துப் பார்த்தபடி இருப்பார். அப்போது அவர் முகம் கோபத்தால் சிவந்தது போலிருக்கும். இந்த நேரத்தில் அவரை அணுகுவதற்கு யாருக்கும் தைரியம் இருக்காது.
சற்று நேரத்திற்கு பாகோஜீ  ஷிண்டே என்ற தொழுநோயாளி வந்து, பாபாவின் கைகளுக்குக்கட்டுப் போடுவார். இதற்காக பாபா அவருக்கு அளித்த தொகை ஒரு ரூபாய்.
காலை ஏழு முதல் ஏழரை மணிக்குள் பிட்சை எடுக்கச் செல்வார். எடுத்து வந்த உணவில் சிறு பகுதியை துனிக்குள் போடுவார். சிறிதளவு தான் உண்டுவிட்டு பிறருக்குத் தந்து விடுவார்.
காலை ஒன்பது மணிக்கு லெண்டித் தோட்டம் செல்வார். முக்கிய பக்தர்கள் மற்றும் சில கிராமத்தார் மட்டுமே பாபாவுடன் செல்ல முடியும். அங்கு சுமார் ஒண்ணரை மணி நேரம் வரை இருப்பார்.
பாபா போகும் வழியில் பக்தர்கள் மல்லிகைச்செடியை நட்டு வைத்திருப்பார்கள். கூடவே, அவர் மீது வெயில்படக்கூடாதுஎன்பதற்காக குடை பிடித்தபடி மக்கள் செல்வர்கள்.
10 முதல் 11 மணி வரை துவாரகாமாயியில் பஜனை நடைபெறும். 12 மணிக்கு ஆரத்தி நடைபெறும். அதன் பிறகு உணவருந்த அமர்வார். அவருடன் தாத்யா பாடீல், ராமசந்திர பாடீல், பாயாஜீ பாடீல் கோத்தே, பேட் பாபா மற்றும் சில பக்தர்கள் இருப்பார்கள். அனைவரும் தனித்தனி தட்டு களில் சாப்பிட, பேட் பாபாவும் சாயி பாபாவும் ஒரே தட்டில்தான் சாப்பிடுவார்கள். பேட்பாபா இல்லாமல் பாபா ஒரு நாளும் சாப்பிட்டது இல்லை.
சாயி பாபாவுக்கு மாம்பழம் பிடிக்கும். ஆனால் ஒரு சிறிய துண்டுப் பழத்தை எடுத்துக் கொண்டு மற்றதை பிறருக்குத் தந்துவிடுவார்.
ஒரு சேர் பால், ஒரு சேர் சர்க்கரை, ஒரு சேர் (930 கிராம்) கோதுமை ரொட்டித் துண்டு ஆகிய வற்றை ஒன்றாகக் கலந்து பிசைந்து அதைப்பிரசாதமாகத் தருவார்.
பாபாவுடன் உணவு உண்ண பல பக்தர்கள் காத்திருப்பார்கள். சாமா பாபாவின் அனுமதி பெற்று பக்தர்களுடன் பாபாவை சாப்பிட வைப்பார். உணவு முற்றிலும் பரிமாறும் வரை சகுண்மேரு நாயக், சாப்பிடாமல் பரிமாறி காத்திருப்பார். அனைவரும்
சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை சகுண் மேரு நாயக் கழுவி சுத்தம் செய்வார். சாப்பிட்டு தனது ஆசனத்தில் பாபா அமர்ந்த பிறகு, அவருக்கு வெற்றிலை மடித்துக்கொடுப்பார்.
மதியம் இரண்டு மணிக்கு துவாரகாமாயியில் நடனம், விளையாட்டு போன்றவை நடைபெறும். நாடகங்களும் நடைபெறும். இதற்காகப் பல குழுக்கள் அங்கு இருந்தனர். பல குரல் பேசுவதும் நடக்கும். அவர்கள் அனைவரும் பர்பி சாப்பிட பாபா தினமும் இரண்டு ரூபாய் தருவார்.
இவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை கண்டு களித்த பிறகு, பாபா சபா மண்டபத்தில் உலவுவார். சில நேரம் அவர் சுவரில் கையை ஊன்றி சாய்;ந்து கொண்டிருப்பார். ஓய்வெடுப்பதும், பக்தர்களுடன் பேசுவதும் நடக்கும். அப்பா கோதேவை அழைத்து இன்றைக்கு பத்து குதிரை வண்டிகள் வந்துள்ளன. எதிர் காலத்தில் எவ்வளவு வண்டிகள் வரும்? மக்கள் எறும்புகளைப்போல சாரை சாரையாக வரும் போது கங்காவே வற்றிவிடுமல்லவா? எனக் கேட்பார்.                      ( இப்போது சீரடியில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது).
இந்த எண்ணெய் வியாபாரிகள் நேர்மையில்லாதவர்கள், நான் இவர்களை வெறுக்கிறேன். இங்கு அதிக நாட்கள் இருக்கமாட்டேன் என கோபத்தோடு கத்துவார். தாத்யா ஓடிவந்து பாபாவின் பாதங்களை பிடித்துக்கொண்டு, ”இறைவா, அமைதியாக இருங்கள். நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்குச் செல்கிறோம். நீங்கள் ஓய்வெடுங்கள்  என சமாதானப்படுத்தியதும், பாபா அமைதியாவார்.
பாபாவை சமாதானப்படுத்த வேறு யாருக்கும் தைரியம் வராது. பாபா சமாதானம் அடைந்த பிறகே, தாத்யா தனது வீட்டுக்குச் செல்வார். பாபாவுக்கு தினமும் தாடியை டிரிம் செய்ய பாலா நையா என்ற பார்பர் வருவார். அவருக்கு தினமும் பாபா ஒரு ரூபாய் தருவார்.
பாபாவின் குளியல் முறை பற்றி உறுதியாகச் சொல்லமுடியாது. சில நாட்கள் இரண்டு மூன்று வேளைகூட குளிப்பார். சில நாட்களில் வாரக்கணக்கில் குளிக்காமல் இருப்பார். ஈர கப்னி உடையை துனியின் அனலில் காயவைப்பார். அதுவரை இடுப்பில் பீதாம்பரம் போல லுங்கி அணிந்திருப்பார்.
பாபாவின் கப்னி கிழியும் வரை அதை அணிந்து கொண்டிருப்பார். குளிக்கும்போது அதை கழற்றி வைத்ததைப் பார்த்து தாத்யா, மேலும் அந்த கப்னியைக் கிழித்துவிடுவார். வேறு வழியின்றி பாபா புது கப்னியை அணிய வேண்டியது வரும். பழையதைக் கிழிக்காதே. அதுதான் சவுகரியமாக இருக்கிறது, புதியதை அணிய எனக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது என்பார் பாபா.
மாலையில் பிலாஜீ குராவ் என்ற பக்தருடன் விளையாடுவார். குராவின் வீடு துவாரகமாயிக்கு நேர் எதிரில் இருந்தது.
இரவு எட்டு மணிக்கு பாபா அனைவருக்கும் பணப்பட்டுவாடா செய்வார். அவரது நீண்ட பாக்கெட் நிறைய காசுகள் இருக்கும். யாருக்கு எவ்வளவு வழக்கமாகத் தருவாரோ அதே தொகைதான் அவர் கைவிட்டு எடுக்கும்போதும் இருக்கும். பணம் கொடுத்தபோது, எந்த பக்தரிடமிருந்தும் வேலை வாங்கமாட்டார். பிறகு எதற்காக அவர் அவர்களுக்குப் பணம் கொடுத்தார் என்பது புதிராகஇருக்கும். சில வேளைகளில் பல பக்தர்கள் பணம் கேட்டு பாபாவை நச்சரிப்பார்கள்.
ஒருமுறை ஒருவன் பாபாவிடம் அதிகாரமாக பணம் கேட்டான். ”பணம் இல்லை, தீர்ந்துவிட்டது. நாளைக்குத் தருகிறேன் என்றார் பாபா. அவன் விடுவதாக இல்லை. ”நாளை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. இன்றே தந்தாக வேண்டும்என்று சண்டைக்குத் தயாராக இருப்பவன் போலப்பேசினான். தன்னிடமிருந்து கை நிறைய காசுகள் எடுத்து மண்டபத்தில் வீசி எறிந்தார். அவன் அதை பொறுக்கிக் கொண்டான்.
பாபாவுக்கு எப்படி பணம் வருகிறது என்பது பற்றி அரசாங்கம் தீவிர புலன் விசாரணை மேற்கொண்டது. ஆனாலும் கண்டறிய முடியவில்லை. புதிதாக மணமாகி ஆசி பெற வந்தால் அவர்களுக்கு தலா ஒரு ரூபாய் கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பார்.
இரவு ஒன்பது மணிக்கு தாத்யா பாடீல் பாபாவுக்கு உணவு கொண்டுவருவார். சிறு அளவு கோதுமை ரொட்டியை பாபா எடுத்துக் கொண்டு மீதியை தாத்யாவிடம் தருவார். ரொட்டியில் சிறிது எடுத்து பாபா தாத்யாவின் வாயில் ஊட்டுவார். தாத்யாவும் பாபாவுக்கு ஊட்டுவார்.
இரவில் தடித்த கோணி ஆசனத்தில் பாபா உறங்குவார். தலைக்கு அடியில் ஒருசெங்கல்லை வைத்துக்கொண்டு படுப்பார். இரவு முழுக்க மகல்சாபதி உறங்காமல் பாபாவின் திருவடிகளை அமுக்கிவிடுவார். அவர் அவ்வாறு அமுக்காதபோது, ஏன் அமுக்கவில்லை என பாபா கேட்பார். (பாபாவும் உறங்குவதில்லை போலும்).
மன்னித்து விடுங்கள் பகவான் எனக் கூறியபடி தனது சேவையை மகல்சாபதி தொடர்வார். இரவில் ஒரு நாள் கூட மகல்சாபதியை பிரிந்திருக்க பாபா விரும்பியதே கிடையாது. இயற்கை உபாதியைக் கழிக்க மகல்சாபதி சென்றால்கூட, என்னைவிட்டு கீழே போய்விடாதே, விழுந்து இறந்துவிடுவாய் என்பார் பாபா

இதுதான் பாபாவின் 24 மணி நேர வாழ்க்கை.

மின் அஞ்சலில் தகவல் பெற

டெலிகிராமில் இணைய

சாயிதரிசனம் தற்போது டெலிகிராமிலும் வெளியிடப்படுகிறது.இணைய விருப்பம் உள்ளவர்கள் கீழ்க்காணும் இணைப்பின் மூலம் https://telegram.me/joinchat/Dcf11Qt4V2qtkig9h3pNkw சேரலாம்.

அன்பிற்குறியவர்கள்

கூகிள் பிளஸில் தொடர்பவர்கள்