நாராயண தரிசனம்

December 31, 2016
ராவணனை வதம் செய்த பிறகு , போர்க்களத்தில் ராமன் ஓய்வாக தரையை நோக்கியபடி அமர்ந்திருந்தார். அப்போது ஒரு பெண்ணின் நிழல் தெரிந்தது. அந்த...

வடக்குப் பார்த்தபடி பாபா

December 30, 2016
கீரப்பாக்கம் மலையில் பாபா வடக்குப் பார்த்து அமரும் விதத்தில் பீடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ஏன் என பலரும் கேட்ட வண்ணம் உள்ளனர். சங்கடங்கள...

ஓம் சாய்...

December 29, 2016
அழகு அழகு உந்தன் பெயர் தான் சொல்ல அமுது அமுது அந்த பெயர் தான் எளிது எளிது உந்தன் பெயர் தான் சொல்ல சொல்ல இனிது இனிது சாய் ப...

ஓம் சாய்ராம்!

December 28, 2016
பச்சை ஆடை அணிந்தார் பாபா பசுமையோடு இருந்தார் இச்சையெல்லாம் தவிர்ப்பார் பாபா இன்னல் களைந்திடுவார் பிச்சை ஏந்தியே பாபா எம் பிழை...
Powered by Blogger.