என்னை உணர்ந்து கொள்!

June 30, 2016
என்னை எவன் மிகவும் விரும்புகிறானோ , அவன் எப்போதும் என்னைக் காண்கிறான். என்னை விட்டு நீங்கினால் இவ்வுலகமே அவனுக்கு சூன்யமாய்த் தோன்றுக...

ஜெயிப்பது எப்படி?

June 30, 2016
வாழ்க்கையில் எல்லாம் துன்பங்களே தொடருகிறது . இதை எப்படி சமாளித்து ஜெயிப்பது ? ( காயத்ரி , காஞ்சீபுரம் 2) ஒரு துன்பம் இருக்...

குருவை நம்பு!

June 29, 2016
எனது நண்பர் ஒருவர் , அவரது குருவிடம் அழைத்துச்சென்று இவர் எனது குரு . இவர் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் எல்லாம் நடக்கும் எனக்...
Powered by Blogger.