வந்தது பாபாவே!

July 31, 2015
சில மாதங்களுக்கு முன்பு நானும் எனது நண்பர் நாச்சிப்பிள்ளையும் இன்னொரு நண்பர் வீட்டிற்குச் சென்றுவிட்டு ஓர் இரவு நேரத்தில் ...

உதடுகள் உச்சரிக்கட்டும்!

July 30, 2015
குருராயரே!   பூர்வ ஜென்ம தொடர்பினால்தான் நான் உங்களை இப்போது நெருங்க முடிந்தது என்பதை அறிந்து பயப்படுகிறேன் . பூர்வத்தில்...
Powered by Blogger.