ஓம் சாய்ராம்

என்னை தம்முடைய ஜீவப் பிராணனை விட எவர் அதிகமாக நேசிக்கிறாரோ அவரே எனக்கு வேண்டும்.அப்பேர்ப்பட்டவருக்கு அவர் ஒரு மடங்கு கொடுத்தால் நான் நூறு மடங்கு திருப்பி அளிப்பேன்.
--
ஷீரடி சாய்பாபா

Powered by Blogger.