விருந்தினரை தெய்வத்துக்குச்சமமாக உபசரிக்க வேண்டும்வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினரை தெய்வத்துக்குச்சமமாக உபசரிக்க வேண்டும் எனக் கூறுவது ஏன்?
விமலா, திருநெல்வேலி
 
சாயி புத்ரன் பதில்கள்

நாம் எதிர்பாராமல் வந்து, நம்மிடம் உணவும் உபசாரமும் பெறும் விருந்தாளியானவர் நமக்கு அன்னதானம் செய்த பலனைத் தரக்கூடியவராவார். தேடி வந்து நமக்கு நன்மை செய்வதால் அவரையும் தெய்வத்துக்கு இணையாக பாவிக்க வேண்டும்.
Powered by Blogger.