Skip to main content

பரப்பிரம்மன் ஆவது எப்போது?ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? மனிதன் எப்போது பரப்பிரம்மன் ஆகிறான்?
( கே.வி. சுதாகரன், சென்னைடூ 18)
சிலர்  ஈஸ்வரன் என்றால் நெற்றிக் கண் வைத்த கடவுள் என்றும், பிரம்மா என்றால், நான்கு தலை உள்ள கடவுள் என்றும் நினைத்துக்கொள்கிறார்கள்.
ஈஸ்வரன் அனைத்துமானவன். அனைத்திற்கும் மேலானவன். அண்ட சராசரங்களையும் உருவாக்கி, ஆள்பவன். எல்லா சக்திகளுக்கும் மேலானவன்.
அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது.
பிரம்மன் என்பது, ஈஸ்வரன் போன்ற நிலையை அடைவதாகும். அதாவது மனதை சுத்தப்படுத்தி, தத்துவ நு}ல்கள் கூறுவன வற்றை ஆராய்ந்து பார்த்து, இறைவனை அடையும் வழியை தியானித்து,அனைத்திலும் பற்றின்றி, தன்னைப்பற்றியும், தனது தோற்ற  மூலத்தைப் பற்றியும் சிந்தித்து தன்னைத் தான் அறிந்து கொள்ளும் நிலைதான் பிரம்ம நிலை.
இறைவன் சத்யமாக, ஞானமாக, முடிவற்ற வனாக இருப்பதை உணர்ந்து கொள்ளுகிறான். தன்னையும் அவ்வாறே உணர்கிறான். அனைத்தும் தானே என்று உணர்வதையும், தன்னிலிருந்தே அனைத்தும் உருவாகின்றன என்பதை உணர்வதும் பிரம்ம நிலை. அனைத்தையும் கடந்து நிற்கிற இந்த நிலை தோன்றும்போது கடவுள் ஆகிறான்.
கலகங்களின் நடுவில் சமாதானத்தையும், வெறுப்பு, பொறாமை போன்றவற்றின் நடுவே அன்பையும், அறியாமையின் நடுவே அறிவையும் யார் ஒருவன் ஏற்படுத்துகிறானோ அவன் அதைப்படைத்தவன் ஆகிறான். பிறரால் முடியாத இந்த நிலைக்கு உயர்ந் தவனே பரப்பிரம்மம் ஆகிறான்.

Popular posts from this blog

தடையை வெல்லும் தாரக மந்திரம்

அன்பான சாயியின் பிள்ளையே! தடைகள்என்பவை நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல ஆயத்தம் செய்கிறவிசயம்.எனவே தடை வரும்போது தைரியத்தை இழந்து விடாமல், அடுத்த இலக்கைநோக்கிப் பாய்வதற்குத்தயாராக இருக்கவேண்டும். அதுவும் சாயி பக்தர்கள் என்பவர்கள் சாமான்யமானாவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் புண்ணியம் மிகுந்தவர்கள். பாவங்களும், கர்ம கெடுவினையும்தீர்ந்த ஒருவன்தான் சாயி வழிபாட்டை எய்த முடியும் என்று பாபாவே உனக்குச் சொல்லியிருக்கிறார்.இப்போது நீ செய்யவேண்டியதெல்லாம், சோர்வை நீக்கி புத்துணர்ச்சி பெறவேண்டியதுதான். மனிதர்கள் போடும் தடைகள் மலைகள் அல்ல,
தாண்டுவதற்குச் சிரமமாக இருக்கும் என்று மலைத்து நிற்பதற்கு. அவையெல்லாம் மடை திறந்த வெள்ளத்தின் முன்னால் கையால் அள்ளிப் போடப்பட்டுள்ள மணல் குவியலைப் போன்றவை. உன்னை அவைதடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது என்பதை தைரியமாக நினைத்துக் கொள்.. சிந்தனையை ஒருமுகப் படுத்துதைரியத்தை வரவழை.. கோழைகளைப் போலகூப்பாடு போடாமல், செயலாற்றத் தயாராகு. தடை தளர்ந்து போகும்.
பாபா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நீ தண்டால் எடுக்க ஆரம்பி. (கடுமையானப் பயிற்சி) பாலைப்பற்றிய கவலை (பலன் பற்றிய கவலை)உனக்குவேண்டா.…

சாய் சத்சரித்திரம் பயன்படுத்த ஒன்பது சிறந்த வழிகள்

சாய் சத்சரித்திரம் பயன்படுத்த ஒன்பது சிறந்த வழிகள்


எப்படி சாயி பக்தர்கள் ஸ்ரீ சாயி சத்சரித்த்தினை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் உள்ள சிறந்த ஒன்பது வழிகளை இங்கே பார்க்கலாம்:
1. சாயி சத்சரித்திரம் புத்தகத்தில் (அது என்ன மொழி புத்தகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை), அதனை ஒரு அழகான துணியினால் மடித்து, பாபா புகைப்படம் அல்லது சிலை அருகே (வீட்டில் என்ன வைத்து வழிபடுகிறோமோ அதன் முன்னர்) மிகப் புனிதமாக கருதி வைத்து வழிபட வேண்டும் .
2. வீட்டிலோ அல்லது வேறு எங்கு இருந்தாலும், தினசரி இரவு எப்போதும் தூங்க செல்லும் முன், ஒவ்வொரு இரவும் சாயி சத்சரித புத்தகத்தின் ஒரு சில பக்கங்களை படிக்க வேண்டும் . ஒவ்வொரு பக்தரும் தூங்கச் செல்லும் முன் கடைசியாக சிந்தனை என பாபாவினை மனதில் வைக்க முயற்சிக்க வேண்டும் .
3. ஏதேனும் சங்கடம் ஏற்படின், ஸ்ரீ சாயி சத்சரித்திரத்தில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் , ஒரு வாரம் தீவிரமாக வாசிக்க வேண்டும் முடிந்தவரை வாசிப்பு ஒரு வியாழக்கிழமை அல்லது வேறு சில சிறப்பு நாட்களில் தொடங்க வேண்டும்.சிறப்பு நாட்கள் என்றால் ராமநவமி , தசரா , குருபூர்ணிமா , ஜன்மாஷ்டமி , மஹாசிவராத்திரி , நவராத்திரி , முதலியன ஆக…

தடையை வெல்லும் தாரக மந்திரம்

அன்பான சாயியின் பிள்ளையே! தடைகள்என்பவை நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்குஅழைத்துச் செல்ல ஆயத்தம் செய்கிற விசயம்.எனவே தடை வரும்போது தைரியத்தை இழந்துவிடாமல், அடுத்த இலக்கை நோக்கிப் பாய்வதற்குத்தயாராக இருக்கவேண்டும். அதுவும் சாயி பக்தர்கள் என்பவர்கள் சாமான்யமானவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் புண்ணியம்மிகுந்தவர்கள். பாவங்களும், கர்ம கெடுவினையும்தீர்ந்த ஒருவன்தான் சாயி வழிபாட்டை எய்த முடியும்என்று பாபாவே உனக்குச் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போது நீ செய்யவேண்டியதெல்லாம்,சோர்வை நீக்கி புத்துணர்ச்சி பெறவேண்டியதுதான்.